Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelstitrering i hemmet möjlighet vid Parkinson

Publicerat 2017-11-07

Titrering av medicin i läkemedelspump i hemmet istället för på sjukhus uppskattades av patienter med Parkinson sjukdom, neurologer och sjuksköterskor. Kommunikationen sköttes till största delen via videomöte.

I en svensk studie valdes 15 motiverade och kognitivt välfungerande patienter med Parkinsons sjukdom ut för att testa titrering av intestinal gel med levodopa och karbidopa i hemmiljö istället för på sjukhus. Gelen levereras via en läkemedelspump till duodenum genom perkutan endoskopisk gastrostomi. Snittåldern var 67 år, 13 av 15 var män, och de hade fått diagnosen för i medeltal 10 år sedan. Patienterna kommunicerade med vårdpersonalen genom videomöten.

Normalt sett sker titreringen genom att patienten läggs in på sjukhus. Titreringen tar 3–14 dagar, eller medel 6–8 dagar. I studien med hemtitrering tog det 2,8 dagar (2,0–13,8 dagar) att ställa in rätt dosering. För endast en patient tog det mer än sex dagar. Antalet kontakter var i medel 19 stycken per patient, 13 videomöten, 5 hembesök och 1 telefonmöte, i snitt. Neurologen lade i snitt en timme och en kvart per patient och sjuksköterskorna knappt sex timmar samt patienten strax under nio timmar på titreringen. Sjuksköterskorna, 93 procent, tyckte att hemtitrering sparade arbetstid och även många neurologer, 60 procent.

Patienterna intervjuades efter titreringen och en stor majoritet var väldigt nöjda med hemtitrering, med kommunikationen med vårdpersonalen, med att det var lätt att använda utrustningen samt kände sig trygga med behandlingen. Även vårdpersonalen var mycket nöjda med hemtitrering. Dock var vissa undersökningar svåra via video, till exempel att bestämma rigiditeten.

Vid 7 procent av videomötena inträffade tekniska problem som drabbade del flesta av patienterna någon gång. Det kunde resultera i fördröjning av mötet eller i ett telefonsamtal.

Studien sponsrades av läkemedelsföretaget Abbvie.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Willows T, Dizdar N, Nyholm D, Widner H, Grenholm P, Schmiauke U et al. Initiation of levodopa-carbidopa intestinal gel infusion using telemedicine (video communication system) facilitates efficient and well-accepted home titration in patients with advanced Parkinson's disease. J Parkinsons Dis. 2017 Oct 4. doi: 10.3233/JPD-161048. [Epub ahead of print]. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad