Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Långtidsanvändning av psykofarmaka vanligt

Publicerat 2017-01-11

Fler än åtta av tio amerikaner som använde psykofarmaka beräknades göra det under lång tid.

Enligt en amerikansk undersökning var det 12 procent i åldern 18–85 år som under 2013 hämtat ut något antidepressivt läkemedel. Drygt 8 procent hade hämtat ut något anxiolytikum, sedativum eller hypnotikum och 1,6 procent hade hämtat ut något antipsykotiskt läkemedel. Totalt sett var det knappt 17 procent som hämtat ut minst ett läkemedel i minst en av grupperna.

Användning av psykofarmaka var vanligare hos kvinnor och ökade med stigande ålder. En stor majoritet av användningen (84 procent) betecknades som långtidsanvändning, med tre eller fler uthämtade recept under 2013, alternativt att de börjat ta läkemedlet 2011 eller tidigare. Långtidsanvändarna hade hämtat ut i genomsnitt nästan tio psykofarmakarecept under 2013. Det var ingen större skillnad på långtidsanvändningen i de tre läkemedelskategorierna (antidepressiva, lugnande eller antipsykotika).

De läkemedel som användes av flest individer var:

 1. Sertralin (SSRI)
 2. Citalopram (SSRI)
 3. Alprazolam (bensodiazepinderivat)
 4. Zolpidem (sömnmedel)
 5. Fluoxetin (SSRI)
 6. Trazodon (antidepressivum, ej godkänt i Sverige)
 7. Klonazepam (Iktorivil, bensodiazepinderivat)
 8. Lorazepam (bensodiazepinderivat)
 9. Escitalopram (SSRI)
 10. Duloxetin (SNRI)

Studieförfattarna skriver att för bensodiazepiner finns det varningar om till exempel beroende och för zolpidem rekommenderas korttidsanvändning, men för antidepressiva läkemedel saknas ofta information om lämplig behandlingstid. För att öka säkerheten vid användning av psykofarmaka föreslås användning i lägsta effektiva dos och systematisk omprövning av användningen.

– Expertrådet rekommenderar att patienter med depression följs upp noggrant och att behandlingen optimeras så att patienten uppnår remission. Efter remission bör behandlingen fortgå i minst sex månader, säger Mussie Msghina docent och överläkare, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Elin Jerremalm

Källa:
 1. Moore TJ, Mattison DR. Adult utilization of psychiatric drugs and differences by sex, age, and race. JAMA Intern Med. 2016 Dec 12. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad