Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Magnesiumsulfat för infusion finns inte tillgängligt

Magnesiumsulfat för infusion finns inte tillgängligt

Publicerat 2017-02-02

Uppdatering 2018-06-14: Addex-Magnesium beräknas återkomma vecka 25. Licensalternativet nedan finns på lager och kan beställas med varunummer 827383. Pris 154 kr.

Addex-Magnesium och Addex-Kalium finns för närvarande inte att beställa.

Extemporeberedd magnesiumsulfatlösning kan beställas från Apoteket produktion & laboratorier, APL. APL tillverkar regelbundet Magnesiumsulfat APL inj, 123 mg/ml (0,5 mmol/ml, pH 5–7), 35 ml.

Det finns också ett alternativt läkemedel på licens från Italien. Licenspreparatet kostar cirka 225 kr för 5x10 ml ampuller.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Magnesio Solfato S.A.L.F. 2,5 g/10 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Läkemedelsstyrka: 2,5 g/10 ml (motsvarande 1 mmol/ml)
Tillståndsinnehavare: S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Land: Italien

Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster och som magnesiumtillsats vid vätsketerapi eller fullständig intravenös nutrition.

Ansvarig läkare får vid behov ta ställning till alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2019-07-04