Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu finns Kloka Listan 2017 tillgänglig

Publicerat 2017-01-17

Kloka Listan 2017 kommer att skickas ut de närmaste veckorna. Kloka Listan 2017 för förskrivare finns också i elektronisk version här på www.janusinfo.se.

Den elektroniska versionen av Kloka Listan på Janusinfo innehåller, utöver rekommendationerna, motiveringar till rekommendationerna som nås genom att klicka på substansnamnet.

Patientversionen – Kloka Listan för patienter – finns förutom i tryckt form även på 1177 Vårdguiden.


Kloka Listan till vården

Till vårdcentralerna, akutsjukhusen, vissa privata mottagningar samt till de geriatriska enheterna i Stockholms län kommer den tryckta förskrivarversionen att skickas ut automatiskt de närmaste veckorna.

Lådställ med den tryckta versionen av Kloka Listan för patienter kommer att levereras till vårdcentralerna och akutsjukhusen.

Övriga vårdgivare är välkomna att beställa Kloka Listan via e-post; klokalistan.hsf@regionstockholm.se.


Fortbildning på din arbetsplats

För närmare kunskap om rekommendationerna i Kloka Listan och din verksamhets läkemedelsanvändning, vänligen kontakta Stockholms läns läkemedelskommittés
informationsläkare och informationsapotekare.

Detta kan du göra genom att e-posta en intresseanmälan till marie.schill@regionstockholm.se.

FAKTA Kloka Listan 2017
Kloka Listan innehåller evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar. Kloka Listan tas fram av Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd inom olika terapiområden. Kloka Listan finns i två versioner:

  • Kloka Listan vänder sig till förskrivare inom såväl öppen som sluten vård.
  • Kloka Listan för patienter är anpassad för målgruppen och förklarar vad rekommenderade läkemedel innebär och att det är Stockholms läns läkemedelskommitté som står bakom valen. De rekommenderade läkemedlen är också listade.

Janusredaktionen

Senast ändrad

Gå direkt till

Kloka Listan