Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Redaktörer för medicinska tidskrifter fick pengar från industrin

Publicerat 2017-11-13

Det var vanligt att redaktörer för stora amerikanska medicinska tidskrifter tog emot pengar från läkemedelsindustri och medicinteknisk industri. Hälften av redaktörerna som var kliniker hade fått pengar, som inte avsåg forskning, från industrin.

I en studie undersöktes om redaktörer, editors, för 52 stora amerikanska tidskrifter med hög impact factor tagit emot pengar från industrin. Tidskrifterna delades in i 26 terapiområden, två tidskrifter inom varje område. All ekonomisk ersättning från industrin till kliniker finns öppet tillgänglig genom en databas (Open payments) i USA och är uppdelad i generell betalning eller sådan som rör forskning. Den generella ersättningen kan gälla till exempel mat och dryck, resor, konsultarvoden och nöjen.

Av de drygt 700 redaktörer som var kliniker (till exempel läkare, tandläkare och kiropraktorer) var det under ett år hälften som tagit emot pengar, ej kopplade till forskning, från industrin.

Redaktörer inom endokrinologi, kardiologi, gastroenterologi, reumatologi och urologi hade fått mest betalt, i median 60 000 kr, 22 000 kr, 6 000 kr, 4 000 kr och 4 000 kr per år för respektive område.

Det var 35 av redaktörerna som fått mer än 500 000 kr i ersättning under ett år. I ett extremfall hade en redaktör inom kardiologi fått drygt 90 miljoner kronor. Det handlade om en entreprenör som utvecklat en medicinteknisk produkt, där många av publikationerna kring produkten publicerats i den egna tidskriften. Studieförfattarna ifrågasätter lämpligheten i att medicinska entreprenörer kan ha redaktörsuppdrag.

I studien söktes också tidskrifternas jävspolicy för redaktörer på respektive webbplats. Jävspolicyn hittades inom fem minuter på en tredjedel av webbplatserna. Endast en tidskrift, Anesthesiology, publicerade detaljerad information om jäv för varje redaktör.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Liu JJ, Bell CM, Matelski JJ, Detsky AS, Cram P. Payments by US pharmaceutical and medical device manufacturers to US medical journal editors: retrospective observational study. BMJ. 2017 Oct 26;359:j4619. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad