Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Så kan du minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel

Publicerat 2017-11-15

Stockholms läns landstings förteckning över miljöbelastande läkemedel har nu kompletterats med åtgärdsförslag. Du får konkreta förslag på hur du kan arbeta för att minska utsläppen av läkemedel som är skadliga för miljön. Listan på miljöbelastande läkemedel lanserades tidigare i år inom ramen för Stockholms läns landstings Miljöprogram 2017–2021.

Gå till förteckningen över miljöbelastande läkemedel » Pdf, 102.3 kB.

Åtgärdsförslagen har tagits fram i nära samarbete med Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd och avser att stödja verksamheter i arbetet för att uppnå målet i miljöprogrammet med minskade utsläpp av miljöbelastande läkemedel.

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån ett miljöperspektiv. Patientens bästa går naturligtvis alltid i första hand och flera läkemedel på förteckningen finns också med i Kloka Listan. För sådana läkemedel kan det ändå finnas åtgärder som kan innebära minskad belastning på miljön, exempelvis att regelbundet utvärdera och ompröva behandling med antidepressiva läkemedel. Ett annat exempel är att se till att hormonläkemedel inklusive använda plåster, vaginalinlägg, hormonspiraler, p-ringar, och p-stavar kasseras på ett korrekt sätt.

För flera miljöbelastande läkemedel har även bedömning av miljöaspekter genomförts för jämförbara alternativ på Kloka Listan.

Helena Ramström
apotekare, farm dr, miljö och läkemedel
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Källa

  1. Stockholms läns landsting. Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017–2021

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad