Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salures byts inte längre ut på apotek

Publicerat 2017-11-01

Salures som innehåller 2,5 mg alternativt 5 mg bendroflumetiazid är inte längre utbytbar på apotek men ingår fortfarande i läkemedelsförmånen.

Från och med den 1 november ingår inte Salures i utbytesgruppen för bendroflumetiazid. Det innebär att om man förskriver Salures 2,5 mg eller 5 mg sker inte byte till det mest prisvärda alternativet på apotek. Bendroflumetiazid Alternova eller Bendroflumetiazid Evolan är fortsatt utbytbara mot varandra och ingår i periodens vara-systemet.

Läkemedelsverket stoppar möjligheten till utbyte på grund av att den bioekvivalensstudie som låg till grund för utbytbarheten inte längre bedöms uppfylla kraven.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelverket. Från den 1 november är inte Salures längre utbytbar mot annat läkemedel. Nyhet 2017-11-01

Senast ändrad 2018-02-22

Läs mer


Relaterat