Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Se Kloka Listan Forum på webbtv

Publicerat 2017-01-25
Kloka Listan tabletter

Aktuella frågor inom läkemedelsområdet

Nyheter i Kloka Listan 2017

ABC om osteoporosläkemedel - praktiska råd kring preparatval, biverkningar och behandlingslängd

Perorala antikoagulantia

Nytt om våra levnadsvanor och hälsan

Läkemedelsval vid trängningsinkontinens

Hur mår stockholmarna och hur ser deras läkemedelsanvändning ut?

Varför gör mina patienter inte som jag säger?

Behandling av kronisk leversvikt

Medicinsk fortbildning – kollega till kollega

Aktuella rekommendationer vid diabetes typ 2

Samverkan kring nya läkemedel

Nytt läkemedel i hjärtsviktstrappan

Senast ändrad 2018-05-02