Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens om vacciner

Publicerat 2017-06-15

Det är ingen självklarhet att barn får tillgång till vaccin i Sverige. Föräldrars inställning, olika regioners politiska beslut och hur vaccin kan tillhandahållas i vården varierar.

När vinterns mässlingsutbrott ebbade ut i slutet av mars, var det ett kvitto på att infektionen inte hittade någon grogrund i Stockholm, något som kan tillskrivas den höga vaccinationstäckningen i länet. Täckningsgraden för mässlingsvaccinet ligger idag på 96 procent, strax över den tröskel på 95 procent som krävs för att skydda mot utbrott. Men ett par områden i Stockholm ligger under tröskeln med ökad risk för utbrott.

Det skriver Sahar Nejat, Barnhälsovårdsöverläkare Stockholms län, ledamot i expertrådet för vaccinationer, i det nya numret av tidningen Evidens. Där beskriver hon några faktorer som påverkar tillgången till vaccin på lika villkor.

Ett annat exempel gäller rotavirusvaccination. Sedan vaccinet började erbjudas i Stockholms län har det under rotasäsong skett en kraftig nedgång av antalet sjukhusvårdade barn i länet med svår magsjuka. Ändå varierar täckningsgraden av vaccination mellan 69 procent i Södertälje och 92 procent på Östermalm.

I snitt är var femte flicka oskyddad mot HPV i Stockholms län och Sverige.

– Det är förstås inte jämlikt eftersom HPV-vaccinet är ett otroligt bra vaccin som skyddar mot kondylom och mot cellförändringar som kan leda till cancer. Vi skulle vilja få upp täckningen till 90─95 procent, säger Åke Örtqvist, docent, överläkare vid Smittskydd Stockholm och ordförande i expertrådet för vaccinationer, i tidningen Evidens.

Tänk på influensa under hela året

Även vid vaccination av vuxna är det skillnader i jämlik tillgång. Täckningsgraden av influensavaccinet varierar från 38 till 62 procent mellan olika områden i Stockholm.

Åke Örtqvist menar att vårdpersonal kan påverka dessa siffror genom att påminna om influensavaccinering under hela året.

– Vi behöver berätta för patienter att det här är enda sättet att skydda sig mot en mycket jobbig sjukdom med klar överdödlighet i de här åldrarna.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad