Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Verktyg för effektiv läkemedelshantering gav vinster

Publicerat 2017-10-17

Ett gemensamt läkemedelsförråd som visualiseras i en databas ledde till minskad kassation, minskat antal akutbeställningar, effektivare läkemedelshantering, mer miljömedvetenhet och bättre koll på läkemedlen.

Kamilla Svensson är civilingenjör och miljösamordnare på Rättspsykiatri Vård Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. År 2012 startade hon, tillsammans med kollegor på Löwenströmska sjukhuset, ett projekt för att samla in alla överblivna läkemedel som uppstod ute på avdelningarna, till exempel på grund av att patienter flyttades. Så började det gemensamma läkemedelsförrådet byggas.

– I Stockholms läns landsting kasserades cirka 300 ton läkemedel 2015, till ett värde av flera hundra miljoner kronor, säger Kamilla Svensson.

Kamilla Svensson byggde en databas för att få kontroll på alla läkemedel som passerade det gemensamma förrådet. I databasen finns hållbarhetsdatum, för att enkelt kunna göra hållbarhetskontroll. Det finns också möjlighet att titta på total kassationen per år på såväl enhets- som substansnivå. Överblivna läkemedel på enhetsnivå och hur beståndet av klinikens bassortiment ser ut är ytterligare information som databasen kan leverera. Med hjälp av detta har också avdelningarnas egna läkemedelssortiment kunnat minskas och därmed även risken för förväxlingar.

– Det är en vinst både för miljön och rent ekonomiskt när kassationen minskar. Vi har med hjälp av det gemensamma förrådet halverat kassationen av läkemedel. Varje månad är det inventering i det gemensamma läkemedelsförrådet. Passerat bäst-före-datum markeras automatiskt i databasen, vilket underlättar inventeringen, säger Kamilla Svensson.

Nu används systemet med gemensamt läkemedelsförråd på 15 avdelningar på klinikens två sektioner. Till databasen finns en instruktionsguide och manual för hur implementering kan komma igång.

Kamilla Svensson

– Vår vision är att integrera databasen i en SLL IT-plattform så att den blir en del av den gemensamma infrastrukturen. Genom att länka information från övriga system, såsom leverans av läkemedel, läkarens ordinationer och säker inloggning kan vi göra metoden helt automatiserad, mer användarvänlig och tillgänglig för hela Stockholms läns landsting, säger Kamilla Svensson.

Kamilla Svensson fick Stockholms läns landstings Miljöpris 2017 för arbetet med gemensamma läkemedelsförråd och utvecklingen av databasen.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad