Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin D-status kunde inte kopplas till cancerrisk

Publicerat 2017-11-27

Vitamin D-status kunde inte kopplas till risk för kolorektalcancer, bröstcancer, prostatacancer, ovarialcancer, lungcancer, pankreascancer eller neuroblastom.

I en studie undersöktes orsakssamband mellan vitamin D och olika cancerformer med hjälp av mendelsk randomisering. Med metoden undersöktes om det fanns något samband mellan genetiskt bestämda vitamin D-nivåer och olika cancerformer. I studien ingick drygt 70 000 fall av cancer och 84 000 kontroller.

Analysen gav inga påtagliga bevis för ett kausalt linjärt samband mellan vitamin D-status och olika cancerformer. Till exempel var oddskvoten per 25 nmol/l ökning i genetiskt bestämd 25(OH)D-koncentration 0,92 (95 % konfidensintervall 0,76–1,10) för kolorektalcancer, 1,05 (0,89–1,24) för bröstcancer, 0,89 (0,77–1,02) för prostatacancer, och 1,03 (0,87–1,23) för lungcancer.

Vissa epidemiologiska observationella studier har pekat mot att det finns en association mellan låga vitamin D-nivåer och förekomst av cancer. Det finns en debatt kring om låga vitamin D-nivåer orsakar sjukdom eller om det bara samvarierar med hälsotillstånd. Mendelsk randomisering används för att undvika felkällor som normalt är förknippade med observationella studier.

Studieförfattarna drar slutsatsen att det saknas evidens för att rekommendera vitamin D-supplement med syftet primär cancerprevention.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Dimitrakopoulou VI, Tsilidis KK, Haycock PC, Dimou NL, Al-Dabhani K, Martin RM et al. Circulating vitamin D concentration and risk of seven cancers: Mendelian randomisation study. BMJ. 2017 Oct 31;359:j4761. PubMed
  2. Nilsson PM. Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering. Läkartidningen. 2013 Nr 16 volym 110

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad