Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Angående behandling vid PANS/PANDAS

Publicerat 2018-06-08

Behandling med intravenösa immunoglobuliner (IVIG) vid PANS bör endast ske inom ramen för behandlingsstudie.

Expertorganisationen inom Stockholms läns läkemedelskommitté har fått en förfrågan om att granska gällande behandlingsrutin för PANS/PANDAS som används inom Karolinska universitetssjukhuset.

Vi uppfattar behandlingsrutinen som välgenomtänkt. Vi instämmer helt i bedömningen att befintliga studier av intravenösa immunoglobuliner (IVIG) inte visat någon säker effekt och inte motiverar risken med behandling. Behandling med IVIG bör därför endast ske inom ramen för behandlingsstudie. Detsamma gäller immunmodulering utöver NSAID och steroider.

Rutiner för handläggning av barn med misstänkt PANS (inklusive PANDAS) Pdf, 252 kB.

Stockholms läns läkemedelskommittés arbetsutskott samt ledamot med ansvar för pediatrik/barnsjukvård
Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar
Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

PANS: Pediatric Acute onset Neuropsychiatric Syndrome är en deskriptiv symtomdiagnos med såväl psykiatriska som somatiska besvär som debuterar akut. PANS innebär akut insättande eller försämring av OCD (tvångssyndrom) och/eller ätstörning associerat med ångest, emotionell instabilitet, irritabilitet, regression, sensoriska och/eller motoriska avvikelser och somatiska sjukdomstecken. Begreppet PANDAS används ofta för en undergrupp av dessa med en tidsmässig koppling till en streptokock-infektion.