Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

Publicerat 2018-09-18

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

Två läkemedelsförpackningar.

Exempel: Ett recept på Alvedon tabletter á 500 mg med dosering två tabletter tre gånger dagligen, mängd 100 stycken, får expedieras fyra gånger. Patienten tar läkemedlet regelbundet vilket innebär att 100 tabletter räcker i cirka 17 dagar. Enligt de tidigare reglerna var det tillåtet att hämta flera uttag samtidigt (flera 100-burkar i detta fall) för att komma upp i den mängd som räcker till 90 dagars förbrukning. Hela denna mängd kunde då expedieras med förmån på apoteket. Enligt den nya tolkningen av reglerna får kunden nu enbart hämta en burk á 100 tabletter inom läkemedels­förmånen, det vill säga är den mängd läkemedel som är förskrivet per expeditionstillfälle. Nästa expedition (100-burk) inom förmånen får sen ske tidigast efter elva dagar, det vill säga då två tredjedelar av expedierat läkemedel förväntas vara förbrukat.

 

Detta kan innebära behov av frekventa apoteksbesök vilket kan vara ett problem exempelvis för våra sjuka äldre och de patienter som har långt till ett apotek.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har nyligen publicerat en delvis ny tolkning av så kallade 90-dagarsregeln.

Den mängd läkemedel eller andra varor som förskrivits för ett uttag på receptet bestämmer hur mycket patienten får hämta ut inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle. Om det till exempel förskrivits 30 tabletter för ett uttag är det den mängden patienten får hämta inom högkostnadsskyddet vid ett tillfälle.

Den maximala gränsen/mängden som kan förskrivas för ett uttag inom högkostnadsskyddet är den mängd läkemedel som du beräknas behöva för 90 dagar. Undantag är preventivmedel som dock kan förskrivas i större mängd än så. När två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan patienten senast hämtat ut ett läkemedel inom högkostnadsskyddet, finns på nytt möjlighet att göra ett uttag inom högkostnadsskyddet.

Om patienten önskar göra uttag med tätare intervall än när två tredjedelar av förbrukningstiden gått sedan patienten senast hämtat ut läkemedlet inom högkostnadsskyddet får patienten betala hela kostnaden, det vill säga då gäller inte högkostnadsskyddet.

Har patienten två recept på samma läkemedel, även om mängden totalt är för <90 dagars förbrukning, får nu endast ett recept expedieras per gång. Detta är en ytterligare förändring jämfört med tidigare då det varit möjligt att hämta ut på flera recept för att få ut upp till 90 dagars förbrukning av sitt läkemedel. Reglerna vid längre utomlandsvistelse är dock inte ändrade.

Reglerna är till för att förhindra att stora mängder läkemedel hämtas ut av ekonomiska skäl istället för medicinska.

Artikel från Läkemedelsbulletinen utgiven av Läkemedelsrådet Region Skåne. Av Alick Banda, Sara Andersson, Jolanta Wågström. Område läkemedel

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad