Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på adrenalinpennor

Publicerat 2018-03-06

Uppdatering 2019-03-14: EpiPen Jr 150 mikrogram adrenalin finns inte att tillgå och beräknas återkomma i slutet av mars (en-pack) repektive i april (två-pack). Emerade i alla styrkor finns att tillgå. EpiPen 300 mikrogram adrenalin är tillgänglig.

 

Se behandlingsrekommendation nedan.

Tillgången till autoinjektor EpiPen 300 mikrogram adrenalin är begränsad. Alternativ produkt Emerade 300 mikrogram adrenalin finns tillgänglig.

Säkerställ att patienten behärskar den nya autoinjektorn vid byte. Det är oklart över hur lång tid bristsituationen sträcker sig.

Rekommendation enligt Kloka listan:

Elin Jerremalm

Senast ändrad