Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på diazepam för injektion

Publicerat 2018-11-06

Uppdatering 2018-12-21: Stesolid Novum, diazepam 5 mg/ml injektionsvätska beräknas levereras till Apoex i Stockholm under eftermiddagen idag.


Licenspreparatet Diazepam-ratiopharm injektionsvätska 10 mg/2 ml kan vara ett alternativ vid brist (se nedan).


Licenspreparatet Lorazepam 2 mg/ml, varunummer A10682 har leveransproblem just nu (se nedan).

Stesolid Novum, diazepam 5 mg/ml injektionsvätska, finns inte att tillgå från tillverkaren just nu. Vid status epilepticus är intervenöst lorazepam på licens ett väldokumenterat alternativ. 

Spruta som tagit slut.

Stesolid Novum, diazepam 5 mg/ml injektionsvätska, finns just nu inte att tillgå. Produkten väntas återkomma i början av nästa vecka, vecka 46.

Intravenöst lorazepam på licens kan vara ett alternativ.

Rekommenderad dosering för vuxna vid status epilepticus är lorazepam 4 mg intravenöst, 1–2 mg/min, långsammare om risk för andningsdepression. Patient som prehospitalt har fått >5 mg diazepam eller >10 mg diazepam rektalt inom 30 minuter ges 2 mg lorazepam.

Det finns ett begränsat lager av licenspreparatet Lorazepam 2 mg/ml [1] hos Apoex i Stockholm, varunummer A10682. Cirkapris 900 kr.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Lorazepam 2 mg/ml
Läkemedelsform: injektion 1 ml vial x 25 stycken
Läkemedelsstyrka: 2 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): West-Ward, USA

Ett annat licensalternativ är Diazepam-ratiopharm [2], varunummer 815553. Cirkapris 900 kr. 

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Diazepam-ratiopharm
Läkemedelsform: injektion 5 x 2 ml
Läkemedelsstyrka: 10 mg/2ml (=5 mg/ml)
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Ratiopharm GmbH, Tyskland

Intravenöst lorazepam och diazepam har jämförts i flera systematiska översikter och meta-analyser.

I en metaanalys från 2016 inkluderades fem randomiserade kliniska studier med totalt 656 patienter (320 lorazepam, 336 diazepam) [2]. Det var ingen skillnad i effekt på att häva kramperna mellan behandlingarna. De intravenösa doserna som användes var i storleksordningen lorazepam 2–4 mg och diazepam 5–10 mg [2].

I en network-metaanalys där midazolam, lorazepam och diazepam vid status epilpeticus hos barn jämfördes bedömdes till och med intravenöst lorazepam vara bättre än intravenöst diazepam [3]. Samma slutsats var det i en Cochraneöversikt över behandling vid status epilepticus [4]. Att lorazepam inte rekommenderas generellt utan att diazepam har varit förstahandsval beror på att intravenöst lorazepam är ett licenspreparat.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar

Källa

  1. West-ward. Produktinformation Lorazepam 2 mg/ml
  2. Ratiopharm. Produktinformation Diazepam-ratiopharm 10mg/2ml
  3. Brigo F, Bragazzi NL, Bacigaluppi S, Nardone R, Trinka E. Is intravenous lorazepam really more effective and safe than intravenous diazepam as first-line treatment for convulsive status epilepticus? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. Epilepsy Behav. 2016 Nov;64(Pt A):29-36
  4. Zhao ZY, Wang HY, Wen B, Yang ZB, Feng K, Fan JC. A comparison of midazolam, lorazepam, and diazepam for the treatment of status epilepticus in children: a network meta-analysis. J Child Neurol. 2016 Aug;31(9):1093-107
  5. Prasad M, Krishnan PR, Sequeira R, Al-Roomi K. Anticonvulsant therapy for status epilepticus. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 10;(9):CD003723

Senast ändrad 2019-01-02

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/