Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ergotamin vid migrän

Publicerat 2018-01-04

Uppdatering 2018-11-09: Anervan Novom filmdragerade 30 och 100 tabletter samt Anervan Novum 10 och 50 stycken suppositorier kommer inte att tillhandahållas mer. Patienterna bör kontakta behandlande läkare för alternativ.

Just nu är det brist på Anervan Novum som innehåller ergotamin, klorcyklizin och koffein. Supppositorier (10 och 50 stycken) och tabletter (100 stycken) finns inte att tillgå. Tabletter, 30 stycken, finns till försäljning fram till sista mars, eller så långt lagret räcker.

Anervan Novum väntas åter i lager tidigast under kvartal 2 2018.

Ett alternativ för de patienter som tolererar det är triptaner, i första hand sumatripan per oralt. För patienter där triptaner inte är lämpligt kan i enstaka fall licensförskrivning av Cafergot som innehåller ergotamin och koffein vara ett alternativ.

Anervan Novum suppositorier innehåller ergotamintartrat 1 mg, klorcyklizinhydroklorid 20 mg och koffein 100 mg.

Anervan Novum tabletter innehåller ergotamintartrat 0,5 mg, klorcyklizinhydroklorid 10 mg och koffein 50 mg.

Ansökan om licens för Cafergot kan göras från Läkemedelsverket. Suppositorier 5 stycken 320 kr, tabletter 20 stycken 293 kr. Ledtid är cirka 2–3 veckor vid första beställning men om leverantören lagerhåller är det 1–3 dagar.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Cafergot
Läkemedelsform: suppositorium eller tabletter
Läkemedelsstyrka: suppositorium ergotamintartrat 2 mg/koffein 100 mg
tabletter ergotamintartrat 1 mg/koffein 100 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Amdipharm

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar

Källa

  1. Mylan. Permanent upphörande av tillhandhållande av Anervan Novum filmdragerade tabletter och suppositorier. Informationsbrev 2018-11-08 Pdf, 461 kB.
  2. Meda. Anervan Novum restnoterat. Informationsbrev 2017-12-04 Pdf, 352.9 kB.
  3. Amdipharm. Produktinformation Cafergot (på italienska)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad