Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på flukloxacillin-mixtur

Publicerat 2018-12-20

Uppdatering 2019-05-16: Heracillin, pulver till oral suspension 50 mg/ml flukloxacillin, finns att tillgå.

Heracillin, pulver till oral suspension 50 mg/ml flukloxacillin, finns inte att tillgå och väntas åter i februari 2019. Eftersom cefadroxil-mixtur inte heller finns att tillgå ställer detta till problem vid behandling av framförallt små barn.

Tom medicinflaska i brunt glas.

Rekommendationerna i Kloka listan för behandling av till exempel impetigo och sårinfektioner blir svåra att följa och Stockholm läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar presenterar nedan några behandlingsalternativ.

Vid impetigo hos små barn där behandling med antibiotikamixtur anses nödvändigt:

  • I första hand amoxicillin-klavulansyra

Vid andra sårinfektioner, exklusive infekterade bett, där behandling med antibiotikamixtur anses nödvändigt och inget annat förstahandspreparat finns tillgängligt:

  • I första hand klindamycin
  • I andra hand amoxicillin-klavulansyra
  • I tredje hand trimsulfa

Om man odlar är det viktigt att på odlingsremissen ange vilket antibiotikum man planerar att sätta in så att det mikrobiologiska laboratoriet kan göra en riktad resistensbestämning. När det gäller S. aureus gör inte laboratorierna rutinmässig resistensbestämning för annat än isoxazolylpenicillin i sårsekretodlingar från öppenvården.

Ett licensalternativ finns tillgängligt, Flucloxacillin 250 mg/5 ml med varunummer A12928 hos Apoex. Cirkapris 600 kr, ledtid 3–5 dagar.

Licensalternativet är en lösning och hållbarheten är endast sju dagar efter spädning. Förskrivare får ta ställning till om det som kan användas som alternativ till Heracillin.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Flucloxacillin 250 mg/5 ml granules for oral solution
Läkemedelsform: granulat till oral lösning
Läkemedelsstyrka: 250 mg/5 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Crescent Pharma Limited

Stockholm läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar

Senast ändrad

Läs mer på Janusinfo

Brist på cefadroxil mixtur

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/