Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på natriumbikarbonat för infusion

Brist på natriumbikarbonat för infusion

Publicerat 2018-12-12

Uppdatering 2019-01-17: Natriumbikarbonat Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 50 mg/ml finns tillgänglig.

Natriumbikarbonat Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 50 mg/ml, finns inte tillgänglig just nu. Läkemedel på licens finns som alternativ.

Spruta som tagit slut.

Natriumbikarbonat Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning 50 mg/ml finns inte att tillgå men beräknas komma tillbaka vecka 1.

Det finns ett begränsat lager av en icke identisk produkt, licenspreparatet Bicarbonate de sodium B. Braun [1] hos leverantör i Stockholm (ledtid en till två dagar). Cirkapris 1 700 kr, varunummer A12184. Observera att doseringen är annorlunda än för Natriumbikarbonat Fresenius Kabi (se produktinformation och översättning nedan) och produkten ska inte användas för nyfödda.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Bicarbonate de sodium B. Braun 8,4 %
Läkemedelsform: 10x100 ml
Läkemedelsstyrka: 8,4 %
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): B. Braun Medical AG, Frankrike

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för anestetika vätsketerapi och nutrition

Källa

  1. B. Braun Medical AG. Produktinformation Bicarbonate de sodium B. Braun 8,4 % (på franska)
  2. Översättning av doseringsinformation Bicarbonate de sodium B. Braun

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/