Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på ögonsalva med fusidinsyra

Publicerat 2018-05-25

Uppdatering 2018-07-16: Läkemedelsverket har beviljat dispens för finska förpackningar av Fucithalmic ögonsalva med benämningen Fucithalmic 10 mg/g, ögondroppar, suspension. Varunummer hos Tamro 827998. Informera patienten om att den finska produkten är densamma som den svenska produkten (trots olika benämningar av styrka och läkemedelsform).

Fucithalmic ögonsalva som innehåller fusidinsyra kommer inte att finnas tillgänglig under sommaren. Ett alternativ kan vara kloramfenikol ögondroppar som bör doseras fem gånger dagligen. Fucithalmic väntas återkomma i lager i slutet på augusti/början på september 2018.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar

Senast ändrad 2018-10-22