Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på piperacillin/tazobaktam

Publicerat 2018-06-29

Uppdatering 2019-01-18: Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g finns att tillgå. 

Originalpreparatet Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g finns inte för närvarande och information saknas när det finns tillgängligt igen.


Även 2 g/0,25 g piperacillin/tazobaktam är slut.

Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 4 g/0,5 g har utgått.

Alternativ vara på licens från USA istället för piperacillin/tazobaktam 4 g/0,5 g finns tillgänglig i Stockholm i slutet av denna vecka. Varunummer A12921. Cirkapris: 1 600 kr

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Piperacillin-Tazobactam 4 g/0,5 g
Läkemedelsform: 1x10 st injektionsflaskor
Läkemedelsstyrka: 4 g/0,5 g (4,5 g per vial)
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): X-Gen Pharmaceuticals Inc., United States

Alternativ till piperacillin/tazobaktam

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult! Förslag på alternativ behandling som kan övervägas:

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för täckning av enterokocker)

Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt

Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till allvarliga nosokomiala infektioner på IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande bakterier samt neutropen feber samt till gravida och ammande.

Strama Stockholm

Senast ändrad 2019-01-21