Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Död på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftningar likartad de senaste åren

Publicerat 2018-10-29

Knappt 1 000 personer dog på grund av läkemedels- och narkotikaförgiftningar i Sverige under 2017, enligt Socialstyrelsens statistik om dödsorsaker. Det är på samma, relativt höga nivå som de senaste fyra åren.

Förra året förgiftades 631 män och 328 kvinnor av läkemedel eller narkotika. Bland kvinnor var det oftast en avsiktlig handling medan det bland männen oftast var olycksfall, men i många fall gick det inte att bedöma om handlingen var avsiktlig eller inte.

Läkemedels-och narkotikaförgiftningar 2001-2017.

Figuren är hämtad från Socialstyrelsens rapport Statistik om dödsorsaker 2017.

Vanligast var förgiftningar på grund av heroin, metadon, andra opioider eller andra syntetiska narkotiska substanser, vilket orsakade totalt 583 dödsfall.

  • Bensodiazepiner orsakade 43 dödsfall.
  • Andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, 58 dödsfall.
  • Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel, 61 dödsfall.
  • Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel, 23 dödsfall.
  • Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp, 56 dödsfall.
  • Psykostimulantia med missbruksrisk, 19 dödsfall.

Ökad dödlighet i USA

Enligt en amerikansk studie har antalet döda i USA på grund av oavsiktlig överdos av narkotika eller receptbelagda opioider ökat exponentiellt från år 1979 till år 2016. Död på grund av syntetiska opioder, som inkluderar fentanyl och fentanylanaloger, samt heroin har ökat mycket kraftigt på senare år. Död på grund av kokain och metamfetamin har också ökat markant de senaste åren. Död på grund av receptbelagda opioider har ökat i mindre takt, men stadigt sedan år 2001, men med en tillfälligt avstannande platå 2012–2013.

Vanligaste dödsorsakerna i Sverige

År 2017 dog totalt 92 000 personer folkbokförda i Sverige. De flesta dog av hjärt- kärlsjukdomar, 34 procent, och tumörer, 26 procent av alla dödsfall. Dödsfall på grund av hjärt- och kärlsjukdomar har minskat med drygt 60 procent sedan 1987. Det beror både på att färre insjuknar och att fler av de som insjuknar överlever. Död på grund av tumörer har sedan 1987 minskat med cirka 10 procent för kvinnor och 20 procent för män.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Socialstyrelsen. Statistik om dödsorsaker 2017
  2. Jalal H, Buchanich JM, Roberts MS, Balmert LC, Zhang K, Burke DS. Changing dynamics of the drug overdose epidemic in the United States from 1979 through 2016. Science. 2018 Sep 21;361(6408)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Läkemedelsrelaterad dödlighet.

Senast ändrad