Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ersättningsprodukt för kolestyramin

Publicerat 2018-08-30

Questran (kolestyramin) 50 dospåsar finns inte att tillgå. En portugisisk produkt som innehåller 20 dospåsar ersätter varan.

Dospulver som hälls i vatten.

Den portugisiska produkten heter Quantalan 4000 mg och varje förpackning innehåller 20 dospåsar. Varunumret är 828057. Ersättningsprodukten ingår i högkostnadsskyddet (med begränsning).

Apoteken bör informera patienterna om att läkemedlet de får är det samma som det som skrivits ut till dem trots olika benämningar av produktnamn och styrka. Dessutom ska en svensk bipacksedel bifogas med varje expediering. Bipacksedeln kan skrivas ut från Fass.se.

Questran (kolestyramin) 50 dospåsar beräknas återkomma i slutet av året. Questran Loc (kolestyramin) 50 dospåsar som inte innehåller socker finns inte heller att tillgå. Även den beräknas återkomma i slutet av året.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2019-01-02