Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Furosemid i depotform – bristsituation

Furosemid i depotform – bristsituation

Publicerat 2018-10-10

Uppdatering 2019-01-02: Furix Retard beräknas komma vecka 3.

Furix Retard som innehåller 30 mg furosemid finns för närvarande inte att tillgå. Furix retard 60 mg förväntas också snart ta slut. Alternativt läkemedel måste förskrivas.

Blåvita kapslar.

Det finns inget direkt utbytbart läkemedel som apoteken kan byta till och förskrivarna uppmanas därför att ordinera annat likvärdigt läkemedel till patienter som behandlas med Furix Retard. Ett möjligt alternativ är Lasix Retard, som också innehåller furosemid depotform. Furosemid finns också som vanliga tabletter.

Dosapoteket kommer för öppenvårdsdos i Stockholm att byta från Furix Retard till Lasix Retard för de patienter där alternativet annars är att patienten utan läkemedel.

Ny leverans av Furix Retard förväntas i mitten av december 2018.

Elin Jerremalm

Senast ändrad 2019-01-21

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/