Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen koppling mellan vaccinering och allergi hos barn

Publicerat 2018-11-14

Ålder vid första vaccination, antal vaccineringar, vaccin mot mässling/påssjuka/röda hund påverkade inte förekomsten av allergiantikroppar enligt en svensk studie.

Flicka i gräs.

Studien bygger på en prospektiv kohort med cirka 100 barn i familjer med strikt antroposofisk livsstil, 200 barn i familjer med delvis antroposofisk livsstil och 160 barn i familjer med en icke-antroposofisk livsstil. Blodprov för att mäta allergiantikroppar mot vanliga födoämnen och luftburna allergen togs vid sex månader, ett år, två år och fem år.

I den antroposofiska gruppen var det en signifikant lägre sensibiliseringsgrad. Det fanns dock ingen koppling mellan vaccination och efterföljande allergisk sensibilisering. Justerad oddskvot vid fem års ålder för de 54 barn som inte hade vaccinerats alls var 0,98 (95 procent konfidensintervall 0,38–2,57). Orsaken till den lägre sensibiliseringsgraden måste sökas bland andra livsstilsrelaterade faktorer.

– Vi ser till exempel att livsstilen påverkar både moderkakans funktioner, bröstmjölkens innehåll, tarmflorans sammansättning och barnens kortisolnivåer. Mycket återstår att undersöka, säger studieförfattaren Johan Alm, docent, överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset samt medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer.

I Sverige är vaccinationstäckningen för alla barn födda år 2015:

  • 97 procent för mässling/påssjuka/röda hund
  • över 97 procent har fått minst tre vaccindoser mot difteri/stelkramp/kikhosta/polio/Haemophilus influenzae typ b
  • över 96 procent har fått tre doser av pneumokockvaccinet.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Swartz J, Aronsson B, Lindblad F, Järnbert-Pettersson H, Scheyniusd A, Pershagen G, Alm J. Vaccination and allergic sensitization in early childhood – the ALADDIN birth cohort. 2018. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.10.005
  2. Folkhälsomyndigheten. Anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög. Nyhet 2018-10-23

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad