Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ingen positiv effekt av omega-3-kapslar

Publicerat 2018-09-03

Intag av omega-3-kapslar från fisk minskade inte hjärt-kärlsjukdom eller mortalitet.

Omega-3-kapslar.

Enligt en Cochrane-genomgång av 79 randomiserade studier där ett ökat intag av omega-3-fettsyror studerades var effekterna små eller obefintliga. Studiedurationen var ett till tre år. Merparten, 62 av 79 studier, gällde omega-3-kapslar eller oljor från fisk jämfört med placebo. Övriga studier gällde ökat intag av omega-3-fettsyror från djur- eller växtriket, jämfört med vanlig kost.

Moderfettsyran i omega-3-familjen heter alfa-linolensyra. Alfa-linolensyra är en medellång fettsyra som kan omvandlas till längre fettsyror, till exempel eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) som finns i fisk. Alfa-linolensyra finns i till exempel rapsolja och valnötter.

Omega-3 från fisk hade liten eller ingen effekt på total mortalitet, kardiovaskulär mortalitet, kardiovaskulära händelser, dödlighet i koronar hjärtsjukdom, stroke eller arytmier. Evidensen för detta var av hög eller medelhög kvalitet.

Ett ökat intag av omega-3 från växtriket gav ingen effekt på total mortalitet eller kardiovaskulär mortalitet. Evidensen för detta var av låg eller medelhög kvalitet.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, Biswas P, Thorpe GC, Moore HJ, Deane KH, AlAbdulghafoor FK, Summerbell CD, Worthington HV, Song F, Hooper L. Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 18;7:CD003177. doi: 10.1002/14651858.CD003177.pub3. Review

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad