Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras

Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras

Publicerat 2018-04-20

Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige. Licensalternativ finns.

Klonazepam (Iktorivil) 2,5 mg/ml orala droppar och 1 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska avregistreras i Sverige under våren/sommaren 2018. Orala droppar finns fortfarande att beställa och befintligt lager beräknas ta slut i mitten av maj. Injektionsvätskan är redan slut. Licensalternativ finns för båda beredningsformerna (se nedan).

Iktorivildropp används framförallt på akuten vid svårbehandlade status epilepticus och lämpligen söker respektive kliniker som använder intravenöst klonazepam en klinikgemensam licens som inte är personbunden för att möjliggöra akutanvändning.

Alternativ till orala droppar

Vad gäller den orala lösningen finns inget riktigt bra alternativ på den svenska marknaden. En droppe Iktorivil oral lösning (2,5 mg/ml) innehåller cirka 0,1 mg klonazepam. Iktoriviltabletter på 0,5 mg finns kvar, dessa har brytskåra och kan delas till 0,25 mg.

Klonazepam har en halveringstid på 18–50 h, andra bensodiazepiner med liknande halveringstid är klobazam (Frisium) har halveringstid 12–60 h och nitrazepam har halveringstid 15–38 h. Nitrazepam finns som 2,5 mg och 5 mg tabletter, båda med brytskåra. Klobazam (Frisium) är ett licenspreparat. Ekvipotenta doser till 0,5 mg klonazepam uppskattas vara 20 mg klobazam respektive 10 mg nitrazepam, se tabellen nedan.

Alternativ till orala droppar

Klonazepam (Iktorivil) oral lösning 2,5 mg/ml

Klonazepam (Iktorivil) tabletter

Nitrazepam tabletter

Klobazam (Frisium) tabletter

5 drp

0,5 mg

10 mg

20 mg

2–3 drp

0,25 mg

5 mg

10 mg

1–2 drp


0,125 mg


2,5 mg


5 mg

 

Läkemedel på licens

Licensalternativ i form av injektionsvätska från Tyskland Rivotril 1 mg, varunummer hos ApoEx A12551, förväntas tillgänglig i början eller mitten av maj. Cirkapris 700 kronor.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Rivotril
Läkemedelsform: koncentrat till injektionsvätska, lösning
Läkemedelsstyrka: 1 mg/ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Roche Pharma AG, Tyskland

Licensalternativ orala droppar från Italien: Rivotril 2,5 mg/ml 10 ml. Cirkapris 250 kronor. Finns hos grossist Tamro. Varunummer 827960.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Rivotril
Läkemedelsform: orala droppar
Läkemedelsstyrka: 2,5 mg/ml, 10 ml
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Roche, Italien

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för neurologiska sjukdomar

Källa

  1. Roche. Iktorivil 2,5 mg/ml orala droppar, lösning (varunummer 41 28 66) och Iktorivil 1 mg/ml koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska (varunummer 41 29 16) avregistreras i Sverige Pdf, 78.6 kB.
  2. Roche. Rivotril injektion. Produktinformation (på tyska)
  3. Roche Rivotril orala droppar. Produktinformation (på danska)
  4. Roche Rivotril orala droppar. Produktinformatin (på italienska)
  5. The Ashton manual
  6. Fass

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad