Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel, värme och hög luftfuktighet

Publicerat 2018-08-02

Enligt väderprognoserna kommer det varma och fuktiga vädret i Stockholm fortsätta. Därför är det viktigt att se över hur läkemedel förvaras och bereds.

Apotekshyllor.

Tänk på följande

 • Förvara läkemedel i originalförpackning så länge som möjligt.
 • Vilka läkemedel som tål respektive inte tål förhöjda temperaturer är produktspecifikt. Läkemedel som är känsliga för höga temperaturer kan i vissa fall förvaras i kylskåp under en kortare tid. Då behöver man dock kontrollera att de tål kylskåpsförvaring med tillverkaren.
 • Läs av temperaturen i läkemedelsförråden regelbundet, dagligen under varma perioder, för att veta om den överstiger den rekommenderade temperaturen för de läkemedel som förvaras där. Dokumentera temperaturen för att ha en möjlighet att göra en sammanfattande bedömning.
 • Om temperaturen i läkemedelsförrådet överstiger godkänd temperatur för lagrade läkemedel behöver individuell prövning göras av de läkemedel som befunnit sig i förrådet. Hur hög temperaturen varit, hur länge temperaturen varit hög och läkemedlets egenskaper styr agerandet.
 • Försök stänga ute värmen från läkemedelsförrådet genom att ha neddragna persienner och stängt fönster (annars påverkas ventilationen). Överväg fläkt och AC.
 • För läkemedel i tablettform med snabb omsättning är risken mindre men läkemedel i andra beredningsformer, eller med låg omsättning och kort hållbarhet kan behöva kasseras.
 • Nedanstående finns övergripande riskbedömning för olika läkemedelsformer. Om mer information behövs kontaktas produktspecialist för respektive läkemedel hos tillverkaren.

Olika läkemedelsformer

Vilka läkemedel som tål respektive inte tål förhöjda temperaturer är väldigt varierande, men följande gäller generellt för olika läkemedelsformer:

 • Konventionella tabletter är generellt hållbara och klarar av både värme och kyla. Hög värme kan förkorta hållbarheten något.
 • Brustabletter, munsönderfallande och buckala tabletter är känsliga för fukt och värme och det är extra viktigt att dessa förvaras i originalförpackning i rumstemperatur.
 • Kapslar är generellt mer fuktkänsliga än tabletter.
 • Lösningar, såsom orala lösningar och injektionslösningar är mest känsliga för värme. Man bör vara extra noga med att syna dessa före administrering om de förvarats i höga temperaturer och kassera vid missfärgning, utfällning eller kristallbildning. All form av nedbrytning syns dock inte.
 • Suppositorier är känsliga för värme, men stelnar och kan användas när temperaturen normaliserats. Formen kan dock ha förändrats.
 • Salvor är hållbara medan krämer, lotion, droppar och lösningar är känsliga för bakteriell och annan mikrobiologisk tillväxt, vilken kan öka vid högre temperaturer. Salvor och krämer kan få mer lättflytande konsistens vid värme. Detta återgår när temperaturen normaliseras.

Magnus Thyberg
avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad