Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Miljövarning för diklofenak på apoteken

Publicerat 2018-10-03

Från och med idag börjar apoteken med hyllkantsskyltar som informerar om att diklofenak har negativ miljöpåverkan.

Varningstext för diklofenak som säljs på apoteken.

I Sverige återfinns diklofenak i ytvatten i halter som rapporterats ha effekter på fisk. Sedan 2015 finns lagstiftning, Havs- och vattenmyndighetens föreskrift om särskilda förorenande ämnen, som anger hur mycket diklofenak som får släppas ut i våra vatten och dessa värden överskrids idag. Läs mer om diklofenak i databasen Miljö och läkemedel.

Det är större risk för negativ miljöpåverkan med diklofenak jämfört med andra receptfria alternativ vid smärta som naproxen, ibuprofen och paracetamol.

Diklofenak utgick från Kloka listan år 2012 på grund av hjärt-kärlbiverkningar och flera andra landsting har tagit bort diklofenak från rekommendationslistor på grund av biverkningsrisken, men också av miljöskäl. Under de senaste fem åren har försäljningen av diklofenak på recept minskat medan den receptfria försäljningen däremot har ökat kraftigt i Stockholm.

– Diklofenak är ett läkemedel som säljs receptfritt och det är glädjande att apoteken nu informerar om dess välkända negativa miljöpåverkan, säger Helena Ramström, apotekare med miljöansvar inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Det är medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening som kommit överens om åtgärden. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Sveriges apoteksförening. Alla apotek börjar informera om diklofenaks miljöpåverkan. Pressmeddelande 2018-10-03

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad