Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minskad risk för ovarialcancer även med moderna p-piller

Publicerat 2018-09-28

Moderna kombinerade hormonella preventivmedel var associerade med en lägre risk för ovarialcancer. Den associationen sågs inte för preventivmetoder med endast gestagen.

Olika blister med p-piller.

I en dansk kohortstudie på nästan 1,9 miljoner kvinnor, 15–49 år, studerades samband mellan ovarialcancer och hormonella preventivmetoder under åren 1995–2014.

En grupp kvinnor i kohorten hade aldrig använt hormonella preventivmetoder, en grupp använde hormonella preventivmetoder eller hade slutat för mindre än ett år sedan och en grupp hade använt hormonella preventivmetoder men slutat för mer än ett år sedan.

Jämfört med kvinnor som aldrig använt hormonella preventivmedel var användning associerat med en lägre risk för ovarialcancer, relativ risk 0,58 (95 procent konfidensintervall 0,49 till 0,68). För kvinnor som slutat med hormonella preventivmedel för mer än ett år sedan var den relativa risken 0,77 (0,66 till 0,91). Den relativa risken var lägre ju längre tid hormonella preventivmetoder hade använts.

Metod med enbart gestagener

I en subanalys följdes de yngsta deltagarna fram till att de ändrade preventivmetod första gången. Användning av p-piller med endast gestagener var inte associerat med en riskminskning, relativ risk 0,87 (0,59 till 1,29). Användning av hormonspiral med levonorgestrel var inte heller associerat med någon riskminskning, relativ risk 0,84 (0,53 till 1,35). Dock baserades dessa analyser på relativt litet underlag. I studien sågs ingen tydlig fördel för någon särskild gestagen i de kombinerade metoderna.

Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan p-piller och lägre risk för äggstockscancer, men då har det handlat om äldre p-piller med högre östrogendoser och andra gestagener.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Iversen L, Fielding S, Lidegaard Ø, Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC. Association between contemporary hormonal contraception and ovarian cancer in women of reproductive age in Denmark: prospective, nationwide cohort study.
    BMJ 2018 Sep 26;362:k3609

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad