Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxon delas ut vid sprututbyte

Publicerat 2018-11-23

Från och med i år delar sprututbytet vid Sankt Görans sjukhus ut naloxon för att förebygga dödsfall vid opioidöverdos. Hittills har naloxon delats ut till över 400 patienter.

Martin Kåberg

– Av de som fått naloxon en gång och sedan hämtat ut mer har hälften uppgett att de använt naloxonet vid en överdos-situation. I de flesta fall har naloxonet använts på någon annan än patienten själv, säger Martin Kåberg, infektions- och beroendeläkare, medicinskt ansvarig läkare på sprututbytesmottagningen.

Opioidantagonisten naloxon delas ut i form av nässprej (Nyxoid) eller intramuskulär injektion (Prenoxad). Nässprejen är i engångsdos och finns bara i tvåpack, dels för att misstag kan ske vid administreringen och dels för att kunna ge en upprepad dos. Den intramuskulära sprutan kan ges i fem doser. Både sprejen och injektionen verkar på ett par minuter. Patienten får en noggrann genomgång om tillvägagångssätt vid en överdos. Från och med november får även sjuksköterskor förskriva och dela ut naloxon.

Mortaliteten bland dem som deltar i sprututbytet i Stockholm, oavsett dödsorsak, är ungefär 2,5–3 procent per år. I Sverige var det drygt 580 personer år 2017 som dog av förgiftning/överdos av heroin, metadon, andra opioider eller andra syntetiska narkotiska substanser.

Minskat riskbeteende

I Stockholm har det funnits sprututbyte på Sankt Görans sjukhus sedan 2013. Planer finns på att öppna ytterligare ett sprututbyte i Stockholm. Av de som kommer till mottagningen är cirka 20 procent hemlösa, medan 10 procent har vanliga jobb och ett relativt ordnat liv. I hela landet finns nu sprututbyten på 17–18 platser. Syftet med sprututbyte är att minska skadorna av injektionsmissbruk.

– Den officiella siffran på antalet personer som injicerar droger i Sverige är cirka 8 000, men troligen är den siffran gravt underskattad och det kan röra sig om minst det dubbla, säger Martin Kåberg.

Det vanligaste är injektionsmissbruk av heroin eller amfetamin men injektion av buprenorfin och metylfenidat förekommer också. En viktig vinst med sprututbytet är att de som deltar med tiden minskar sitt riskbeteende med att dela kanyler och verktyg.

– Ungefär en fjärdedel av de som deltar är kvinnor och de har generellt ett mycket högre risktagande beteende än männen. Generellt har också de som injicerar amfetamin och de som lever ett socialt mindre stabilt liv ett högre risktagande. Hiv-smittade har ett lägre riskbeteende, medan hepatit C-smittade har ett högre riskbeteende. Riskminskningen syns med tiden bland samtliga grupper, säger Martin Kåberg.

Möjlighet att bota hepatit C

En annan vinst är att patienterna vaccineras mot hepatit B samt att så många som möjligt erbjuds behandling mot hepatit C.

– Ungefär 60 procent av de nästan 2 000 personer per år som deltar i sprututbytet är smittade med hepatit C, så med de begränsade resurser vi har går det inte att erbjuda alla behandling direkt, säger Martin Kåberg.

Hittills i år har drygt 60 patienter erbjudits behandling mot hepatit C.

– Det viktigaste för att minska missbruk är ändå primärpreventiva åtgärder tidigt i livet. Det är betydligt svårare att senare i livet få någon drogfri från ett tungt missbruk, säger Martin Kåberg.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Sprututbyte S:t Göran
  2. Socialstyrelsen. Sjuksköterskor får möjlighet att förskriva naloxon. Nyhet 2018-11-06
  3. Socialstyrelsens rapport Statistik om dödsorsaker 2017

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad