Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Normalisera inte svåra menssmärtor

Publicerat 2018-03-26

Gör tidig utredning och inled basalbehandling med hormonella preventivmedel vid misstänkt eller bekräftad endometrios, enligt nya riktlinjer från Socialstyrelsen.

Patienter som lider av endometrios behöver upptäckas och behandlas tidigare för att minska risken för svårare symtom och besvär i framtiden. Svår smärta vid menstruation och ägglossning får inte räknas som ett normaltillstånd utan ska utredas och följas upp. Med hjälp av anamnes och symtombeskrivning kan unga kvinnor tidigt fångas upp, till exempel hos elevhälsa, ungdomsmottagningar eller primärvård. Förutom smärta från underlivet kan kvinnor med endometrios även ha besvär från urinvägarna, smärta vid samlag eller tarmtömning eller ofrivillig barnlöshet.

Hormonella preventivmedel i första hand

Den grundläggande behandlingen vid otillräcklig effekt av paracetamol och COX-hämmare är hormonella preventivmedel. I första hand läkemedel som innehåller både östrogen och gulkroppshormon i en fast dos (monofasiska kombinerade preventivmedel) eller gestagena läkemedel (gulkroppshormon). Båda behandlingarna har likvärdig effekt. Syftet med monofasiska kombinerade preventivmedel är att motverka ägglossning och menstruationsblödningar.

Icke-farmakologisk behandling som till exempel TENS rekommenderas som tillägg till den basala hormonella behandlingen. Även fysisk aktivitet och olika fysioterapeutiska behandlingar kan vara effektivt mot smärtan.

Om patienter med misstänkt endometrios inte får tillräcklig effekt av hormonella preventivmedel bör diagnosen bekräftas genom titthålsoperation eller kvalificerat vaginalt ultraljud. Ibland kan endometrioshärdar tas bort om de upptäcks vid operationen.

Vid otillräcklig effekt av den basala hormonbehandlingen kan den kompletteras med hormonspiral för att minska blödningarna och smärtan. Ett alternativ till den här kombinationsbehandlingen är GnRH-agonister, vilka ger en nästan total avstängning av äggstockarna med starkt minskad produktion av östrogen som följd. Då behövs tillägg av östrogen i låg dos för att motverka klimakteriesymtom och risk för benskörhet.

Det är viktigt att individualisera behandlingen och många gånger behövs ett multiprofessionellt team (flera olika kompetenser) kring patienter med svår endometrios.

Ökad kvalitet kan minska kostnaderna

Vården för endometrios är kostsam för samhället. Enligt Socialstyrelsen innebär riktlinjerna ökade kostnader på kort sikt eftersom mer resurser behöver tillföras till vården. Men om behandlingskvaliteten ökar blir det färre kvinnor som behöver söka akutvård, bli inlagda eller vara borta från arbetet och då kan kostnaderna på lång sikt minska.

De nya nationella riktlinjerna är en remissversion och den slutgiltiga versionen kommer under slutet av 2018.

Socialstyrelsen har även tagit fram ett förslag till försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios som ska vara ett stöd vid sjukskrivning. Det är också en remissversion där den slutgiltiga beräknas vara klar i juni 2018.

Det finns också ett stödmaterial som ger information om sjukdomen, vikten av tidig upptäck och vilken hjälp som finns att få.

Susanne Elfving

Källa

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Stöd för styrning och ledning. 2018-03-14
  2. Socialstyrelsen. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad