Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nu kan du läsa om växtbaserade läkemedel i Janusmed fosterpåverkan

Publicerat 2018-12-14

Tjänsten Janusmed fosterpåverkan har kompletterats med riskbedömningar av några vanliga växtbaserade läkemedel. Generellt bör dessa preparat undvikas under graviditeten då de är dåligt studerade och säkerheten för fostret inte kan fastställas.

Riskbedömningar av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel är svåra, då produkterna inte har genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. I de fall det finns vetenskapliga studier, är dessa oftast små och av för dålig kvalitet för att säkra slutsatser ska kunna dras.

Oftast går det inte heller att analysera eventuell fosterpåverkan via det svenska Medicinska födelseregistret, som bedömningar i Janusmed fosterpåverkan vanligen baseras på. Till detta kommer att halterna i många växtbaserade läkemedel varierar beroende på vilken säsong växterna har skördats och att många preparat innehåller en stor mängd olika substanser.

Många gravida använder dock växtbaserade läkemedel och/eller kosttillskott och efterfrågan på information om deras effekter på fostret har varit stor. Därför tillhandahåller vi nu bedömningar av följande vanliga läkemedel från växtriket (se faktaruta för litteraturkällor):

Echinacea purpurea (röd solhatt)

Hypericum perforatum (johannesört)

Passiflora incarnata (passionsblomma)

Thymus vulgaris och zygis (kryddtimjan och röd timjan)

Zingiber officinale (ingefära)

Vi har prioriterat produkter som många användare har försökt hitta information om i Janusmed fosterpåverkan, enligt sökstatistiken. Bedömningarna gäller för närvarande endast produkter som bara innehåller ovanstående aktiva ämnen och inga kombinationsprodukter. Framöver kommer vi att utöka med fler läkemedel.

Då säkerheten för fostret vid behandling med växtbaserade läkemedel oftast är osäker, bör man undvika dem under graviditeten. Det är särskilt viktigt för preparat som inte är godkända av läkemedelsmyndigheterna då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida och i Läkemedelsboken.

Fakta. Använda litteraturkällor för växtbaserade läkemedel

Redaktionen för Janusmed fosterpåverkan

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad