Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya upphandlade vacciner från den 3 juni samt 1 juli 2018

Publicerat 2018-05-25

SKL Kommentus Inköpscentral har gjort en nationell barnvaccinupphandling. Stockholms läns landsting har gjort en regional upphandling av vissa vacciner.

Vaccinspruta

Nationell upphandling

SKL Kommentus Inköpscentral har gjort en nationell barnvaccinupphandling. Vid vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund blir det preparatbyte den 3 juni.

MMR-Vaxpro ersätter Priorix. Även Infanrix hexa och Engerix-B ingår för SLL:s del men där blir det inga preparatbyten, dock ändrade priser. För ordrar som understiger 300 kr tillkommer en miljöavgift på 150 kr. För mer information om denna upphandling se Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2017.

Regional upphandling

Stockholms läns landsting har gjort en regional upphandling av vissa vacciner. Vid vaccination mot hepatit A och TBE blir det preparatbyte den 1 juli.

Avtal från den regionala upphandlingen startar den 1 juli i år och gäller i ett år med möjlighet till förlängning maximalt tre år till. De som har rätt att använda avtalen är enheter inom Stockholms läns landsting, enheter med vårdavtal (till exempel vårdval vaccination och vårdcentraler) samt de flesta kommuner i länet. Dessutom har region Gotland rätt att använda SLL:s avtal. För barnhälsovården ingick inget programvaccin i denna upphandling.

För elevhälsan ingick det trevalenta boostervaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta i upphandlingen och där blir även fortsättningsvis diTekiBooster programvaccin på avtal.

För mer information om beställningsrutiner se Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm.

Den regionala upphandlingen föranleder således två preparatbyten.

Nytt hepatit A-vaccin på avtal är Havrix som ersätter Vaqta.
Vaccinerna bedöms ha likvärdig medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet. Havrix barndos (0,5 ml) ges till och med 15 år (observera skillnad för Vaqtas barndos till och med 17 år) och därefter vuxendos 1 ml.

För vaccinering mot fästingburen hjärninflammation (TBE) ersätter Encepur det tidigare upphandlade FSME-Immun.
Även här bedöms vaccinerna likvärdiga. En skillnad är de åldersspann inom vilka barn- respektive vuxendos ges, för Encepur ges barndos till och med 11 år (för FSME-Immun till och med 15 år), äldre barn/ungdomar ges vuxendos. Enligt gällande rekommendationer i SLL bör om möjligt samma vaccin ges vid de två första doserna i ett vanligt grundimmuniseringsschema samt vid de två respektive tre första doserna i snabbvaccinationsschemat. Observera nya rekommendationer avseende åldersgräns där extrados rekommenderas, se nyhet.

Både Havrix och Encepur beställs från GSK vaccin/Oriola. Här kan man även kostnadsfritt beställa sticksäkra nålar. Vaccinerna kan även beställas från ApoEx via beställningssystemet Proceedo, då tillkommer radavgift.

Rabies-Imovax är nytt vaccin på avtal, vaccinet fanns för några år sedan men försvann och ska nu komma tillbaka. Beställs från Vaccinservice Sanofi Pasteur/Oriola.

För övrigt har vi samma vacciner på avtal som tidigare men vissa priser har ändrats.

Aktuella vaccinavtal

Se tabell för alla vaccinavtal from 1 juli samt de ändringar de nya avtalen medför. Vissa priser är inte offentliga, då står det 0,00 kr.

Vaccinavtal SLL

Tryck på tabellen för att få en större bild. Pdf, 125.3 kB.

Aktuell information om beställningsrutiner, sortiment och priser finns på Vårdgivarguiden Smittskydd Stockholm

För mer information om själva avtalen, se SLL:s avtalskatalog eller kontakta avtalscontroller Hanh Phan avtalsfragor.lakemedel.lsf@regionstockholm.se

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad