Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ny läkemedelsstrategi i Stockholm

Publicerat 2018-04-11

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting har antagit en regional läkemedelsstrategi för åren 2018–2022. Visionen är Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, i rätt tid, till rätt kostnad, med rätt information och med rätt uppföljning. Strategin kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas.

− En viktig sak för de kommande åren är att stärka vår samverkan med patienter i alla delar av läkemedelsarbetet och att fortsätta arbetet med horisontella prioriteringar som ger en grund för en jämlik läkemedelsanvändning, säger Magnus Thyberg, chef för avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarig för läkemedelsstrategin i Stockholms läns landsting.

Huvudmålet med en läkemedelsbehandling är den ska vara medicinsk ändamålsenlig och säker, alltså leda till ökad hälsa och minskat lidande. Sex övergripande läkemedelsmål har tagits fram som bas i strategin för att lyckas leva upp till huvudmålet. De övergripande målen är:

  • Patientens ställning är stark i läkemedelsprocessen
  • Horisontella prioriteringar ger en hållbar och jämlik läkemedelsanvändning
  • Lättillgänglig och säker information om varje patients behandling finns i alla delar av vården inklusive vid övergångar mellan vårdenheter och huvudmän
  • Snabb tillgång till nya värdefulla läkemedel med ansvarsfull introduktion och uppföljning
  • Säker och effektiv läkemedelsförsörjning
  • Effektiv och kommersiellt oberoende sakkunnigorganisation med ett fungerande nationellt samarbete

Stora förändringar på gång

Läkemedelsområdet genomgår stora förändringar. Nya läkemedelsgrupper och regelverk utvecklas ständigt och gör att Stockholms läns landsting måste ha ett långsiktigt arbete för att lyckas. Fokus har flyttats mot mer nischade läkemedel och individualiserad behandling. Nya läkemedel, ofta till höga priser, är på väg in på den svenska marknaden. Detta innebär att prioriteringar och noggranna uppföljningar måste göras för att säkerställa största möjliga nytta av varje läkemedelsbehandling.

Digitaliseringen av vården medför nya möjligheter att arbeta för en effektiv och säker läkemedelsanvändning. Medicinska möjligheter och sjukvårdens utveckling gör att behandling kan ske i patientens hem istället för på sjukhus.

Kunskapsbaserad strategi

Den nya läkemedelsstrategin har tagits fram i samråd med Stockholms läns läkemedelskommitté. Vid implementeringen av strategin kommer kommitténs läkemedelsrekommendationer att ha stor betydelse. Den tidigare läkemedelsstrategin i SLL gällde fram till 2017 och en utvärdering förra året visade att det målinriktade arbetet gav förändringar för stockholmarnas hälsa.

− Vi har uppnått väldigt mycket med vår tidigare läkemedelsstrategi, till exempel bättre behandling av äldre multisjuka patienter och av patienter med förmaksflimmer. Men vi har också många utmaningar kvar. Vi behöver till exempel bli bättre på digitalisering, så att rätt information om en persons läkemedelsanvändning alltid finns på plats i den del av vården där den behövs, menar Magnus Thyberg.

Ladda ner den nya strategin här. Pdf, 589.7 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad