Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Nytt kostnadsläge för subkutana TNF-hämmare

Nytt kostnadsläge för subkutana TNF-hämmare

Publicerat 2018-11-30

För Stockholms läns landsting är konsekvensen av trepartsförhandlingarna rörande subkutana TNF-hämmare att Humira är förstahandsval.

Subkutan spruta.

Landstingen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och leverantörer av subkutana TNF-hämmare har genomfört trepartsförhandlingar med anledning av introduktion av nya biosimilarer. Dessa förhandlingar har resulterat i avtal med samtliga företag som löper från den 1 december 2018 till och med den 30 september 2019.

Den TNF-hämmarprodukt som har lägst kostnad efter återbäring är Humira (adalimumab). Patienter som behandlas med Humira bör även fortsättningsvis göra detta. För nyinsättning av TNF-hämmare till bionaiva patienter bör Humira vara förstahandsval.

Dock finns ett värde av att få erfarenhet av biosimilara adalimumabprodukter då marknaden är dynamisk och prisbilden kan se annorlunda ut efter 30 september 2019. Viss nyinsättning kan därför ske på biosimilart adalimumab, företrädesvis med produkten Imraldi som har näst lägst kostnad efter återbäring. Skillnaden i kostnad efter återbäring mellan Humira och Imraldi är inte avgörande i detta avseende.

Gerd Lärfars
ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté

Senast ändrad 2018-11-30