Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökande kostnadstrend för receptfria läkemedel

Publicerat 2018-04-13

De senaste tio åren har kostnaderna för receptfria läkemedel ökat med 70 procent, från 2,7 till 4,7 miljarder kronor per år.

Enligt Socialstyrelsens statistik om läkemedel 2017 säljs det alltmer receptfria läkemedel i Sverige. År 2017 utgjorde försäljningen av receptfria läkemedel 10 procent av den totala läkemedelsförsäljningen. Smärtstillande och febernedsättande medel stod för den största kostnaden, tillsammans med medel vid nikotinberoende och avsvällande nässprej. Kostnaden för de receptbelagda läkemedlen uthämtade på recept har ökat med cirka 30 procent från 2006 till 2017.

Läkemedelskostnader 2017 fördelade på olika försäljningssätt:

  • Receptfritt 4,7 miljarder kronor.
  • Recept (hela förpackningar) 27,7 miljarder kronor.
  • Recept (dosdispenserade läkemedel) 2,7 miljarder kronor.
  • Rekvisition 8,4 miljarder kronor.
  • Totalt 43,4 miljarder kronor.

Fler hämtar ut statiner

Uthämtning av medel som påverkar serumlipiderna har ökat från 2016 till 2017 för både kvinnor (8,1 %) och män (9,9 %), mätt i DDD (definierade dygnsdoser). I båda grupperna har atorvastatin ökat med cirka 20 procent samtidigt som simvastatin har minskat med cirka 10 procent.

De senaste åren har uthämtningen av de nya direktverkande blodförtunnande läkemedlen ökat och under 2017 gick de om warfarin. I gruppen 65 år och äldre har knappt åtta procent tagit ut minst ett recept på dessa läkemedel under 2017.

Nedåtgående trend för opioider

Det är färre patienter som hämtar ut opioider nu än tidigare. Under 2017 var det 73,5 patienter per tusen invånare som någon gång hämtade ut ett opioidrecept, jämfört med 76,6 patienter år 2016 och 79,2 stycken under 2006. Dessutom har antalet DDD av opioider per invånare och dag minskat med nästan 30 procent mellan år 2006 och 2017. Inom opioidgruppen har det dock skett förändringar av preparatval. Uthämtandet av tramadol och kombinationspreparatet kodein och paracetamol har minskat samtidigt som uttagen av oxikodon har ökat.

TNF-hämmaren adalimumab är den läkemedelssubstans som står för den största kostnaden för läkemedel på recept och kostnaden har sedan 2016 ökat med 7,5 procent för kvinnor och 9,6 procent för män. Den totala kostnaden för adalimumab på recept 2017 var 1 183 miljoner kronor. Adalimumab används bland annat vid Crohns sjukdom, psoriasis och reumatoid artrit.

Susanne Elfving

Källa

  1. Socialstyrelsen. Statistik om läkemedel 2017

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad