Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Parenterala läkemedel byts på apotek

Publicerat 2018-02-27

Från och med den 1 mars kan parenterala läkemedel, till exempel injektionsläkemedel och implantat, bytas på apotek inom periodens vara-systemet.

Från och med månadsskiftet kommer till exempel vissa parenterala beredningar med oxikodon, zoledronsyra och leuprorelin att bytas på apotek till det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. Förskrivare behöver informera patienten om att läkemedlet kan bytas ut på apoteket. Om det föreligger medicinska skäl kan förskrivaren eller farmaceuten på apoteket förhindra utbytet.

Listan över utbytbara parenterala läkemedel kommer att utvidgas vartefter och kan innefatta:

 • ampuller
 • injektionsflaskor
 • förfyllda sprutor
 • plastbehållare
 • infusionspåsar
 • förpackningar med luer-fattning (medger att den kan användas med en anpassad spruta utan kanyl)
 • bipackade tillbehör, till exempel nålar
 • implantat.

Utbyte av parenterala läkemedel beräknas spara upp till 40 miljoner kronor per år.

Elin Jerremalm

Källa

 1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Beslut om förpackningsstorleksgrupper från och med 1 mars 2018. Beslut 2018-02-13
 2. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Ändrade föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera har trätt i kraft. Nyhet 2017-12-19
 3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Periodens varor

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad