Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pregabalin klassas som narkotika

Publicerat 2018-08-13

Eftersom pregabalin narkotikaklassas krävs nu särskild receptblankett vid förskrivning på pappersrecept. Vid iterering gäller antingen elektroniskt recept eller pappersrecept som ska förvaras på första expedierande öppenvårdsapotek.

Under senare år har missbruket av pregabalin ökat och den svarta marknaden för substansen växer. Regeringen har därför beslutat att pregabalin ska narkotikaklassas och tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika, från och med den 24 juli 2018. Det innebär att förskrivare och apotek får ändrade arbetssätt vid förskrivning och expediering av pregabalin.

  • Särskild receptblankett ska användas. Recept utfärdade före den 24 juli kan expedieras så länge de är giltiga.
  • Vid iterering ska receptet vara elektroniskt eller om det är pappersrecept ska det förvaras på det öppenvårdsapotek som gör den första expedieringen. Itererade recept som är utskrivna före den 24 juli 2018 får expedieras, men ska sedan förvaras på apoteket eller sparas elektroniskt. Inga recept på pregabalin får lämnas tillbaka till patienten från och med den 24 juli.
  • Förskrivare med inskränkt förskrivningsrätt får inte skriva ut pregabalin. Om receptet är utskrivet före den 24 juli får det dock expedieras.
  • För telefonrecept gäller minsta förpackning, men högst 30 avdelade doser.
  • På apoteket ska läkemedel med pregabalin förvaras och hanteras så att ingen obehörig kan komma åt dem. Apoteket ska också föra narkotikaanteckningar.

Vid utlandsresor inom Schengenområdet kan apoteket utfärda ett Schengenintyg för narkotikaklassade läkemedel som gäller i 30 dagar. För att få veta vilka regler som gäller vid resor till andra länder kan landets ambassad i Sverige kontaktas.

För inresa till Sverige med narkotikaklassade läkemedel, se Föra in läkemedel till Sverige och andra länder på Läkemedelsverkets webbsida.

För verksamheter som för in, för ut, tillverkar eller handlar med pregabalin, se information i nyheten på Läkemedelsverkets webbsida.

Pregabalin används vid epilepsi, generaliserat ångestsyndrom och neuropatisk smärta.

Susanne Elfving

Källa

  1. Läkemedelsverket. Pregabalin narkotikaklassas. Nyhet 2018-07-11
  2. Läkemedelsverket. Schengenintyg
  3. Läkemedelsverket. Föra in läkemedel till Sverige och andra länder

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad