Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pris till arbetet med miljödatabasen

Publicerat 2018-06-14

Stockholms läns landstings miljöpris i kategorin Eldsjälspriset går i år till apotekarna Helena Ramström och Siv Martini på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De är eldsjälarna bakom databasen Miljö och läkemedel.

Helena Ramström och Siv Martini.

– Jag är väldigt glad! Läkemedel kan ha stor effekt på miljön och vi vet till exempel att fisk påverkas av vilka läkemedel vi människor använder. Så det är viktigt att vi gör medvetna val, säger Helena Ramström.

Intresset för databasen sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Texterna presenteras även på engelska.

– Nyligen var en delegation från Skottland här för lära sig mer om hur vi jobbar, berättar Helena Ramström.

Gå till Miljö och läkemedel »

Databasen Miljö och läkemedel är unik i sitt slag där kunskap om läkemedels miljöpåverkan finns samlad på ett och samma ställe. Databasen är framförallt ett stöd för läkemedelskommittéerna och i Kloka Listan har läkemedels miljöpåverkan vägts in sedan 2005. Databasen innehåller även konkreta förslag på hur miljöpåverkan av läkemedel kan minska. Ett sådant förslag är att minska användningen av receptfria preparat mot smärta och inflammation som innehåller diklofenak. Diklofenak är bland annat giftigt för fiskar.

I databasen finns uppgifter om hur lätt- eller svårnedbrytbart ett läkemedel är, i vilken grad det lagras i fettvävnad och hur giftigt det är för vattenlevande organismer. Dessa uppgifter vägs samman och poängsätts. Därtill finns information om miljörisken som är beroende av hur mycket läkemedel vi använder. Dessutom kompletteras nu informationen med uppgifter om risken för resistensutveckling för antibiotika, reningsgrad i avloppsreningsverk och förändringar av fiskars beteende.

Stockholms läns landstings miljöpris delas ut till bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande inom miljöområdet. Syftet är att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöarbete bland verksamheter finansierade av landstinget.

Janusredaktionen

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad