Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rekommendation av läkemedel vid MS tas bort

Publicerat 2018-05-03

Stockholms läns läkemedelskommitté har beslutat att ta bort rekommendationen för vilka läkemedel som patienter med multipel skleros (MS) bör behandlas med. Bakgrunden till beslutet är en förändring i Läkemedelsförsäkringen som innebär att läkemedelsbehandling som rekommenderas utanför indikation inte omfattas av försäkringen.

Läkemedelsförsäkringen, som ägs av läkemedelsföretagen, ska pröva och ersätta vissa läkemedelsskador. Det gäller även användning utanför godkänd indikation, så kallad off-label. Men i början av året kom nya villkor för Läkemedelsförsäkringen som innebär att en eventuell skada inte prövas om det finns en generell rekommendation från myndighet eller sjukvård om att använda läkemedlet off-label.

– Det är ett fåtal specialistläkare som behandlar länets patienter som har MS. De läkarna har ett utmärkt samarbete och kan bedöma vilka läkemedel som bäst kan behandla patientens MS. I det här fallet innebär det att läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting prioriterar att patienterna ska kunna omfattas av läkemedelsförsäkringen före en rekommendation av enskilda läkemedel, säger Magnus Thyberg som är legitimerad apotekare och adjungerad ledamot i läkemedelskommittén.

Rituximab (Mabthera) är ett läkemedel som under många års tid har använts vid en rad olika sjukdomstillstånd. Det finns god dokumentation från kliniska studier avseende effekt, patientnöjdhet och biverkningsprofil vid MS. Rituximab har därför sedan 2017 rekommenderats off-label i Kloka Listan för behandling vid MS. Endast sju patienter har under de senaste tio åren fått reaktioner på läkemedlet som medfört ersättning från Läkemedelsförsäkringen.

– Som med alla försäkringar så hoppas vi att de aldrig behöver användas. Men det är viktigt att patienterna omfattas av försäkringsskyddet i de få fall där försäkringen faktiskt behövs, säger Magnus Thyberg.

Läkemedelskommittén väljer att ta bort hela avsnittet om MS i Kloka Listan eftersom det under rådande omständigheter är svårt att ge bra rekommendationer sedan Läkemedelsförsäkringen ändrat sitt åtagande.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad