Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resoriblett med nitroglycerin utgår

Publicerat 2018-10-26

Uppdatering 2019-04-08: Glytrin Unimedic sublingualspray finns att tillgå.

Tillverkningen av Nitroglycerin Meda, resoriblett 0,25 mg och 0,5 mg, upphör. Ett alternativ är nitroglycerinspray.

Kvinna som har ont i hjärtat.

Det finns ingen annan sublingual resoriblett med nitroglycerin på den svenska marknaden. Som alternativ finns snabbverkande nitroglycerinspray, Nitrolingual sublingualspray. Glytrin Unimedic sublingualspray beräknas finnas tillgänglig i slutet av november. Det finns även Suscard buckaltablett med något längre tillslagstid.

Snabbverkande nitroglycerin används för anfallskupering av angina pectoris. Patienter som står på sublingual tablett bör kontakta läkare för alternativ behandling.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Meda. Upphörande av tillhandhållande av produkt Nitroglycerin Meda, Resoriblett, sublingual 0,25 mg vnr 105950 och Nitroglycerin Meda, Resoriblett, sublingual 0,5 mg vnr 477009. Informationsbrev 2018-10-23 Pdf, 571.3 kB.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad