Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stärkt evidens för träning och viss läkemedelsbehandling vid KOL

Publicerat 2018-02-01

Socialstyrelsen har sett över de nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). De uppdaterade rekommendationerna innehåller vissa förändringar vid läkemedelsbehandling respektive träning vid KOL.

Socialstyrelsens uppdateringar i riktlinjerna:
Stärkt evidens för träning i anslutning till akut exacerbation vid KOL
Hälso- och sjukvården bör

  • erbjuda ledarstyrd träning i anslutning till akut exacerbation till personer med KOL och FEV1 <80 procent (prioritet 3).

Stärkt evidens för viss läkemedelsbehandling vid KOL
Hälso- och sjukvården bör

  • erbjuda personer med KOL och otillräcklig effekt av långverkade antikolinergika tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24–timmars duration (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

  • erbjuda personer med KOL och otillräcklig effekt av långverkade antikolinergika tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12–timmars duration (prioritet 6).

Under 2018 kommer Socialstyrelsen att genomföra en utvärdering av vården vid astma och KOL. Utgångspunkten för utvärderingen är de nationella riktlinjerna, men även andra aspekter av vården vid astma respektive KOL kommer att belysas.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar

Källa

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Översyn 2017
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad