Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stöd vid osteoporosbehandling

Publicerat 2018-06-19

Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar har tagit fram ett informationsmaterial om osteonekros i käkbenet och atypisk femurfraktur, biverkningar som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

Informationsmaterialet inkluderar även ett informationsblad att ge till patienten.

Här hittar du informationsmaterialet

Osteonekros i käkbenet i samband med behandling med specifika osteoporosläkemedel

Patientinformation om osteonekros i käkbenet

Atypisk femurfraktur vid behandling med osteoporosspecifika läkemedel

Patientinformation om atypisk femurfraktur

Benskörhet.

Elin Jerremalm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad