Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tema kranskärlssjukdom i Evidens

Publicerat 2018-12-05

Dödligheten efter hjärtinfarkt har mer än halverats under de senaste decennierna. Ändå är hjärtkärlsjukdom fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns därför ett stort utrymme för förbättrad vård och förebyggande behandling. Tidningen Evidens nya nummer om kranskärlssjukdom beskriver hur läkemedelsbehandlingen kan optimeras.

Jens Jensen. Foto Anna Molander.

Den positiva trenden som avser dödlighet under den första månaden efter en hjärtinfarkt har planat ut under den senaste tioårsperioden. För att förbättra läget nu krävs stora åtaganden och uthållighet både från patient, vårdgivare och samhälle. Men det finns mycket att vinna eftersom kranskärlssjukdom i stor utsträckning både går att förebygga och behandla. Det handlar bland annat om fysisk aktivitet och rökstopp, behandling av högt blodtryck och höga blodfetter och rätt användning av de många läkemedel som finns. I Evidens ger Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar rekommendationer till sjukvården.

Trombocythämning med läkemedel är idag rutinmässig behandling vid kärlkramp och efter hjärtinfarkt eller stroke. Dessa läkemedel används även hos patienter som genomgått en operation med ballongvidgning eller insättning av stent. Trombocythämning minskar avsevärt risken för en ny blodpropp och kombinationer av dessa läkemedel ger ökad effekt. Men de goda effekterna måste alltid balanseras mot den ökade risken för blödning. Hur gör man för att maximera nyttan och minimera risken och hur länge ska behandlingen pågå? Svaren finns i Evidens.

Läs Evidens tema kranskärlssjukdom här. Pdf, 2.8 MB.

Evidens nr 4, 2018. Kranskärlssjukdom.

Karin Nordin

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad