Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vitamin- och mineraltillskott gav inga hälsovinster

Publicerat 2018-06-13

Tillägg av multivitamin, D-vitamin, kalcium eller C-vitamin hade ingen förebyggande effekt på hjärt-kärlsjukdom och påverkade inte dödligheten enligt en metaanalys.

Vitamintabletter i en hand.

I den amerikanska metaanalysen ingick 179 randomiserade studier som publicerats mellan januari 2012 och oktober 2017. Data studerades för vanliga tillägg som multivitaminer, D-vitamin, kalcium och C-vitamin, men även för andra vitaminer och mineraler som skulle kunna ha betydelse för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet samt för total mortalitet.

Generellt sågs ingen positiv eller negativ effekt av supplement med vitaminer och mineraler. Multivitaminer, D-vitamin, kalcium och C-vitamin hade ingen förebyggande effekt på hjärtkärlsjukdom och påverkade inte den totala mortaliteten och det gjorde inte heller tillägg av vitamin A, B6, eller E, betakaroten, zink, järn, magnesium eller selen.

Folsyra var associerat med minskad risk för stroke och kardiovaskulära sjukdomar. Även i de studier där folsyra ingick tillsammans med andra B-vitaminer minskade risken för stroke. Studieförfattarna påpekar dock att resultatet framförallt drivs av en kinesisk studie CSPPT (China stroke primary prevention trial) och att resultatet i den kan ha påverkats av att livsmedel i Kina inte folsyraberikas i samma utsträckning.

Ökad risk för vissa

Depåpreparat av niacin (B3) i dosen 1–3 gram per dag ökade den totala mortaliteten när det gavs tillsammans med statiner. Även kombinationer med fler än två antioxidantia (vitamin A, C och E, betakaroten, selen och zink) associerades med en något ökad risk för total dödlighet. I de studier där selen uteslutits var risken något större.

Några svagheter i studien är att randomiserade prövningar ofta är korttidsstudier och att det egentligen behövs långtidsstudier för att kunna följa upp kroniska sjukdomar. Dessutom är deltagare i kliniska studier ofta mer hälsomedvetna och representerar inte den vanliga populationen. Skillnader mellan de olika kosttillskotten och osäkerhet kring följsamhet till behandlingen kan också ha påverkat resultatet.

Med nuvarande kunskap finns inte tillräcklig evidens för att rekommendera vitamin- eller mineraltillskott för att påverka kardiovaskulär morbiditet och mortalitet eller total mortalitet. Det bästa är fortfarande att äta en allsidig kost med innehåll av frukt, grönsaker och nötter.

Susanne Elfving

Källa

  1. Jenkins DJA, Spence JD, Giovannucci EL, Kim YI, Josse R, Vieth R et al. Supplemental Vitamins and Minerals for CVD Prevention and Treatment. J Am Coll Cardiol. 2018 Jun 5;71(22):2570-2584. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad