Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alternativ till ranitidin

Publicerat 2019-10-07

Uppdatering 2020-08-14: EMA:s kommitté för humanläkemedel, CHMP, har rekommenderat indragning av alla läkemedel som innehåller ranitidin i EU. 


Information om licensläkemedel som innehåller cimetidin har uppdaterats, se nedan.

Läkemedel som innehåller ranitidin (till exempel Zantac, Rani-Q, Inside Brus och Stomacid) har dragits tillbaka på grund av risk för förorening med en nitrosamin, NDMA. Ranitidin säljs både på recept och receptfritt.

Vita små tabletter som är blisterförpackade.

Läkemedel med ranitidin har visats innehålla N-nitrosodimetylamin, NDMA, en sannolikt cancerframkallande nitrosamin. Därför har alla berörda läkemedel dragits in från apotek och dagligvaruhandel. Indragningen är en försiktighetsåtgärd och det finns ingen akut risk för patienter. Ranitidin för injektion, Zantac injektionsvätska 25 mg/ml, finns fortfarande att tillgå.

Möjliga alternativ är famotidin, Pepcid tablett 10 mg, antacida eller Gaviscon.

Ett annat möjligt alternativ är cimetidin på licens, se förslag nedan:

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Cimetidin Acis
Läkemedelsform: tablett, 50 stycken
Läkemedelsstyrka: 200 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): acis Arzneimittel GmbH, Tyskland
Varunummer 829970, ledtid 20 dagar, cirkapris 385 kr.


Preparatets namn: Cimetidin Acis
Läkemedelsform: tablett, 50 stycken
Läkemedelsstyrka: 400 mg
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): acis Arzneimittel GmbH, Tyskland
Varunummer 829962, ledtid 20 dagar, cirkapris 420 kr.

Ranitidin används för att minska sekretionen av magsyra hos patienter med halsbränna och magsår.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Läkemedelsverket. EMA rekommenderar indragning av alla läkemedel innehållande ranitidin. Nyhet 2020-05-05
  2. Läkemedelsverket. Läkemedel mot sur mage som innehåller ranitidin återkallas. Nyhet 2019-10-03
  3. acis Arzneimittel GmbH. Produktinformation Cimetidin acis (på tyska)

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/