Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antibiotikaförskrivning på väg mot målet

Publicerat 2019-06-10

Antalet antibiotikarecept per tusen invånare och år är nu under 300 enligt Swedres-Svarm 2018. Det nationella målet sedan tio år, då förskrivningen var 450 per tusen invånare, är 250.

Antibiotikaförsäljning mätt i recept per tusen invånare och år för olika åldersgrupper 1987–2018.

Antibiotikaförsäljning mätt i recept per tusen invånare och år för olika åldersgrupper 1987–2018.

Försäljningen av antibiotika inom öppenvården minskade med fyra procent under 2018 jämfört med föregående år. Två regioner har redan nått målet på 250 recept per tusen invånare och år och andra är på god väg.

Sverige har ett gott läge jämfört med många andra länder när det gäller antibiotikaresistens. Till exempel är det fortsatt låg resistens för förstahandsantibiotika vid behandling av okomplicerad urinvägsinfektion.

Däremot finns en återkommande spridning av vankomycinresistenta enterokocker, VRE, på olika sjukhus i Sverige, vilket tyder på att följsamheten till hygienrutinerna behöver bli bättre.

Swedres-Svarm 2018 visar statistik över antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens hos bakterier från både människor och djur. Rapporten kommer från Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Elin Jerremalm

Källa

  1. Folkhälsomyndigheten. Swedres-Svarm 2018

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad