Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

ASA primärpreventivt minskade inte mortalitet

Publicerat 2019-01-29

Acetylsalicylsyra, ASA, i primärpreventivt syfte minskade risken för hjärt-kärlhändelser, men ökade risken för allvarliga blödningar.

Tabletter formade om hjärtan.

I en metaanalys inkluderades tretton stora randomiserade studier på patienter som inte hade haft tidigare hjärt-kärlsjukdom och där uppföljningstiden var minst ett år. Medianåldern på de nästan 165 000 patienterna var 62 år, 47 procent var män och 19 procent hade diabetes. Doseringen av ASA var 50–500 mg dagligen, men i de flesta studier 75–100 mg dagligen.

De som hade fått ASA hade färre hjärt-kärlhändelser, 57,1 jämfört med 61,4 per 10 000 personår. Den absoluta riskreduktionen var 0,38 procent och number needed to treat, NNT, var 265. Risken för allvarliga blödningar ökade samtidigt, 23,1 per 10 000 personår för de som fått ASA jämfört med 16,4 per 10 000 personår utan ASA. Den absoluta riskökningen var 0,47 procent och number needed to harm, NNH, 210.

Primärpreventiv användning av ASA var inte förknippat med lägre kardiovaskulär mortalitet, eller död oavsett anledning. Det var inte heller kopplat till lägre mortalitet på grund av cancer, eller lägre cancerincidens.

Elin Jerremalm

Källa

  1. Zheng SL, Roddick AJ. Association of Aspirin Use for Primary Prevention With Cardiovascular Events and Bleeding Events: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2019 Jan 22;321(3):277-287

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad