Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Nyheter
  • / Brist på aciklovir för intravenöst bruk

Brist på aciklovir för intravenöst bruk

Publicerat 2019-07-03

Uppdatering 2020-06-26: Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml, 5x10 ml respektive 5x20 ml, finns att tillgå.

På grund av produktionsproblem finns inte aciklovir (Aciclovir Pfizer) för intravenöst bruk att tillgå. Aciclovir Pfizer väntas återkomma i november/december. Aciclovir Pfizer koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml, 5x10 ml flaska är redan slut och 5x20 ml flaska beräknas ta slut inom kort.

Injektionsspruta.

Under pågående bristsituation hänvisas i första hand till licenspreparat. Ett möjligt alternativ för intravenös infusion av aciklovir är licenspreparatet Aciclovir-ratiopharm.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Aciclovir-ratiopharm
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 250 mg, 5 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): ratiopharm GmbH, Tyskland
Varunummer A13235. Ledtid 3-5 dagar, cirkapris 900 kr.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Aciclovir-ratiopharm
Läkemedelsform: pulver till infusionsvätska
Läkemedelsstyrka: 500 mg, 5 flaskor
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): ratiopharm GmbH, Tyskland
Varunummer 680586. Ledtid 4-7 dagar, cirkapris 1445 kr.

Aciklovir för intravenöst bruk används som profylax och behandling av svåra infektioner med Herpes simplex-virus och Varicella zooster-virus. För val av eventuellt andra ersättningsalternativ till intravenöst aciklovir, hänvisas till konsultation med infektionsspecialist.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Källa

  1. Produktinformation Aciclovir-ratiopharm (på tyska)

Senast ändrad

På Janusinfo informerar vi om vissa allvarliga bristsituationer där inga självklara utbytesalternativ finns. Tillgången till föreslagna licens­alternativ kan variera. Uppdaterad information om bristsituationer finns på följande ställen:

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/