Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på adrenalin för injektion

Publicerat 2019-02-04

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska finns inte att tillgå förrän i slutet av mars.

Många sprutor i en hög.

Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml injektionsvätska i ampuller finns inte att tillgå förrän i slutet av mars.

Ett möjligt alternativ är Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml injektionsvätska i förfylld spruta, varunummer 446688.

Förutsatt att Läkemedelsverket beviljar licens finns också alternativet Adrenalin Bichsel från Schweiz. Ledtiden är 2–3 dagar och priset 895 kronor.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Adrenalin Bichsel
Läkemedelsform: injektion
Läkemedelsstyrka: 0,1 mg/ml 10x10 ml ampuller
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG

Elin Jerremalm

Källa

  1. Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG. Produktinformation Adrenalin Bichsel (på tyska)

Uppdaterad: 2019-02-04

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
http://www.vardgivarguiden.se/beha­ndlingsstod/smittskydd/amnesomrad­en/vaccination/restnoterade-vacciner/